Stolsvärmesystem i kolfiber
för eftermontering

Kontakt

Dataskydd

1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktinformation för den ansvariga personen och samtycke till dataanvändning på Carboluxe.com

Dataskydd är en fråga om förtroende och ditt förtroende är viktigt för oss. Vi respekterar din personlighet såväl som din integritet. Laglig insamling, behandling och användning av dina personuppgifter är en självklarhet för oss. Vid behandling av dina personuppgifter uppmärksammar vi de lagliga bestämmelserna, vi informerar dig här nedan om vår datainsamling och följande dataanvändning. Genom att godkänna följande uppgiftsskyddsdeklaration, samtycker du till carboluxe GmbH - nedan kallad carboluxe - för att samla in, behandla och använda dina personuppgifter i enlighet med lagar om dataskydd och följande bestämmelser. Även om Carboluxe är utrustad med olika säkerhetsåtgärder kan dina uppgifter inte skyddas fullt ut, eftersom säkerhetsgap på Internet och e-posttrafik inte kan uteslutas. Om du har några frågor angående insamlingen av dina data hittar du relevant kontaktinformation för kontaktpersonen i nästa stycke

1.1 Den person som ansvarar för databehandling på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Carboluxe GmbH
Joh.-Phil.-Reis Straße 4
554659 Simmern
telefon: +49-6761-967290
fax: +49-6761-9672950
e-post: info@carboluxe.com

Den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sätt att behandla personuppgifter.

1.2 SSL-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen) använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning med strängen "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

2. Datainsamling när du besöker vår webbplats

När vi använder vår webbplats endast för informationsändamål, dvs om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in data som din webbläsare skickar till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen till dig:

  • Vår besökta webbplats
  • Datum och tid för åtkomst
  • Mängd data som skickas i byte
  • Källa / referens från vilken du kom till sidan
  • Webbläsare används
  • Operativsystem används
  • IP-adress används (vid behov: i anonym form)

Bearbetning sker i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns specifika indikationer på olaglig användning.

3. Cookies

Observera att funktionen på vår webbplats kan begränsas om cookies inte accepteras.

3.1 Was sind Cookies?

Cookies och flash-cookies är små filer som lagras i din databärare och som lagrar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. En grundläggande skillnad görs mellan två olika typer av kakor, så kallade sessionskakor, som raderas så snart du stänger din webbläsare, och tillfälliga / permanenta kakor, som lagras i din databärare under en längre period eller permanent. Denna lagring hjälper oss att designa vår webbplats och våra erbjudanden i enlighet därmed och gör det lättare för dig att använda den, till exempel genom att spara vissa poster så att du inte behöver upprepa dem hela tiden.

3.2 Vilka cookies använder Carboluxe?

De flesta kakor som vi använder raderas automatiskt från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (därmed sessionskakor). Sessionskakor krävs till exempel för att erbjuda dig kundvagnsfunktionen på flera sidor. Dessutom använder vi också cookies som finns kvar på din hårddisk. Under ytterligare ett besök kommer det automatiskt att känna igen att du redan har varit med oss ​​och vilka poster och inställningar du föredrar. Dessa tillfälliga eller permanenta kakor (livslängd från en månad till tio år) lagras på din hårddisk och raderar sig själva efter den angivna tiden. Dessa cookies används särskilt för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det till exempel möjligt att information som är anpassad till dina intressen visas på sidan. Det exklusiva syftet med dessa kakor är att anpassa vårt erbjudande så bra som möjligt till dina kundkrav och att göra din surfing med oss ​​så bekväm som möjligt.

3.3 Vilken information lagras i kakorna?

Ingen personlig information lagras i de cookies som används av Carboluxe. De cookies vi använder kan därför inte tilldelas en specifik person och därför inte till dig. När cookien är aktiverad tilldelas ett identifieringsnummer till den. Det är inte möjligt att tilldela dina personuppgifter till detta identitetsnummer när som helst. Inget kommer ditt namn, IP-adress eller liknande data som gör det möjligt att tilldela cookien till dig. Baserat på cookie-tekniken får vi bara anonymiserad information, till exempel om vilka sidor på vår webbplats som besökts på Carboluxe, vilka produkter som har visats, etc.

4. Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilken information som samlas in för ett kontaktform kan ses från respektive kontaktformulär. Denna information lagras och används uteslutande i syfte att besvara din begäran eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din begäran i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din begäran, detta är fallet om det kan dras utifrån omständigheterna att det aktuella ärendet slutligen har klargjorts och förutsatt att det inte finns några lagstadgade behållningskrav.

5. Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för kontraktshantering

Enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR, kommer personuppgifter att fortsätta samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till Carboluxe för genomförandet av ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att radera ditt kundkonto när som helst och kan skicka ett meddelande till ovanstående. Adress till den ansvariga personen. Vi sparar och använder uppgifterna du tillhandahåller för kontraktshantering. Efter att kontraktet har slutförts eller raderats av ditt kundkonto kommer dina data att blockeras med vederbörlig hänsyn till skatte- och handelsrättens lagringsperioder och raderas efter dessa tidsfrister.

6. Användning av dina uppgifter för direktreklam

Registrera dig för vårt nyhetsbrev eller kampanjmeddelande via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållande av annan information är frivillig och används för att adressera dig personligen. Vi använder den så kallade double opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att nyhetsbrev skickas. Vi skickar sedan ett e-postmeddelande som bekräftar dig att klicka på motsvarande länk för att bekräfta att du vill få nyhetsbrev i framtiden.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6, punkt 1 Brev a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress som du har angett av Internet-leverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare datum. Uppgifterna som samlas in av Carboluxe när du registrerar sig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för reklamändamål i form av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till personen som nämns ovan. Efter att du har avslutat ditt abonnemang kommer din e-postadress att raderas från vår nyhetsbrevmail omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7. Databehandling för kontraktshantering

Dataskydd är mycket viktigt för oss. Därför följer vi strikt de lagliga bestämmelserna i Federal Data Protection Act och Telemedia Act när vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter. Vi samlar in, sparar och behandlar dina uppgifter för hela behandlingen av ditt köp, inklusive eventuella efterföljande garantifall, för vår kundservice, teknisk administration och produkterbjudande. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part eller på annat sätt överföras om detta är nödvändigt för utförandet eller fakturering av kontraktet eller om du har gett ditt förhandsgodkännande. Som en del av orderbehandlingen får till exempel de tjänsteleverantörer vi använder (som transportörer, bokföring, banker) nödvändig information för order- och orderbehandling. Informationen som vidarebefordras på detta sätt får endast användas av våra tjänsteleverantörer för att fullgöra sina uppgifter. All annan användning av informationen är inte tillåten och utförs inte av någon av de tjänsteleverantörer som vi anförtros.

I den mån du har försett oss personuppgifter använder vi dem uteslutande för teknisk administration av våra webbplatser och för korrekt uppfyllande av dina önskemål och krav, särskilt för att behandla det avtal som ingåtts med dig eller för att besvara din begäran.

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas eller på annat sätt överföras till tredje part. såvida detta inte är nödvändigt för genomförandet av kontrakt. Det finns ingen ytterligare användning, särskilt överföring av uppgifterna till tredje part för reklam, marknad eller försäljning.

Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR.

8. Användning av sociala medier: YouTube

Vår webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Det utvidgade dataskyddsläget används här, som enligt leverantören bara börjar lagra användarinformation när videon / videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas använder leverantören "Youtube" kakor för att samla in information om användarens beteende. Enligt "YouTube" används dessa bland annat för att spela in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google tilldelas dina data direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att din YouTube-profil ska tilldelas måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR på grundval av Googles legitima intressen i visningen av personlig reklam, marknadsundersökning och / eller den behovsbaserade utformningen av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler och du måste kontakta YouTube för att utöva dem.

Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp, upprättas en anslutning till Googles "DoubleClick" -nätverk varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer utan vårt inflytande.

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för den amerikansk-europeiska dataskyddskonventionen "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Ytterligare information om dataskydd på "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Marknadsföring online

Användning av Google AdWords-konverteringsspårning

Vår webbplats använder onlineannonsprogrammet "Google AdWords" och, som en del av Google AdWords, konverteringsspårning av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Adwords-erbjudandet för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords). I relation till uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi bestämma hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är därför intresserade av att visa dig reklam som är intressant för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en AdWords-annons placerad av Google. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa kakor tappar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi kan inse att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via webbplatserna för AdWords-kunder. Informationen som erhålls med konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna lär sig det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. Du kommer dock inte att få någon information som kan användas för att personligen identifiera användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera användningen genom att inaktivera cookien för omvandlingsspårning via Google via din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google Adwords baserat på vårt legitima intresse av riktad annonsering i enlighet med Artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR.

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för den amerikansk-europeiska dataskyddskonventionen "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Du kan hitta mer information om Googles dataskyddsföreskrifter på internetadressen nedan: http://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för reklamspecifikationer genom att förhindra dem genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed eller genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats inte får användas eller endast kan användas i begränsad utsträckning om du har inaktiverat användningen av cookies.

10. Webbanalys

För att kontinuerligt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallade spårningstekniker. För detta använder vi tjänsterna från Google Inc ("Google"). Om du inte vill använda en eller flera Google-funktioner kan du göra det i motsvarande inställningar under http://www.google.com/settings/ads avaktivera. Du kan också använda Network Advertising Initiative (NAI) konsumentens inaktiveringssida http://www.networkadvertising.org/choices/ kolla vilka av de deltagande webbplatserna som anger cookies i din webbläsare och inaktivera dem. Du kan också förhindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan hitta mer information om Googles dataskyddsföreskrifter på följande internetadress: http://www.google.com/privacy/ads/

10.1 Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp ()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter en direkt personlig referens. Förlängningen kommer att förkorta din IP-adress från Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. I dessa undantagsfall sker denna behandling i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR på grundval av vårt legitima intresse för den statistiska analysen av användarnas beteende för optimering och marknadsföringsändamål.

På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter, vänligen klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar Google Analytics från att samla in data på den här webbplatsen i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar bara i den här webbläsaren och bara för den här domänen, ta bort dina kakor i den här webbläsaren, du måste klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics. Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar efterlevnaden av den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Webbplatsen använder också Google Analytics för en analys över flera enheter av besökares flöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen på olika enheter av din användning i ditt kundkonto under "Mina data", "Personuppgifter". Du kan hitta mer information om hantering av användardata på Google Analytics i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

10.2 Dataskyddsdeklaration för användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps-karttjänsten via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11. Retargeting / remarketing / remissannonsering

Carboluxe-webbplatsen använder funktionerna i Google AdWords-ommarknadsföring, vi annonserar härmed webbplatsen i Googles sökresultat och på tredjepartswebbplatser. Leverantören är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). För detta ändamål ställer Google in en cookie i webbläsaren på din slutenhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med ett pseudonym cookie-ID och på grundval av sidorna du besöker. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR. Ytterligare databehandling sker endast om du har kommit överens med Google att din internet- och app-webbläsarhistorik kommer att kopplas av Google till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa annonser som du tittar på webben . Om du är inloggad på Google i det här fallet när du besöker vår webbplats använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för ommarknadsföring mellan enheter. För att göra detta länkar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklamkrav genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Alternativt kan du ta reda på inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och bestämmer individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännandet av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan funktionen på vår webbplats begränsas.

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för den amerikansk-europeiska dataskyddskonventionen "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU. Mer information och dataskyddsbestämmelserna för reklam och Google kan ses här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12. diverse

Automatisk utloggning / tidsövervakning

För alltid att logga ut från vår onlinebutik, välj alltid knappen "Logga ut". Du hittar detta genom att klicka på "Dealer Shop" i huvudnavigeringen. Om du någonsin glömmer det kommer vårt system automatiskt att logga ut efter 20 minuters inaktiv online-tid av säkerhetsskäl. Detta är inte ett fel, det används bara för att skydda dina data.

13. Rätt till information, radering, blockering

Den tillämpliga lagen om dataskydd ger dig omfattande rättigheter till uppgiftsskydd (information och interventionsrättigheter) till den ansvariga med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig nedan: Enligt Federal Data Protection Act har våra kunder bland annat en rätt till fri information om dina lagrade data, samt en rätt till korrigering, blockering eller radering av data. Vi tar skyddet av dina uppgifter på allvar. För att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till tredje part, vänligen skicka din begäran via e-post eller post, med ditt kundnummer och person:

Carboluxe GmbH
Johann-Philipp-Reis-Straße 4
55469 Simmern
Telefon: +49-6761-967290
Telefax: +49-6761-9672950
E-Mail: info@Carboluxe.com

Vi använder cookies för att garantera dig bästa möjliga service. Genom att använda våra tjänster godkänner du integritetspolicyn.

14. Din rätt att invända

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter som en del av en balansering av intressen baserat på vårt övergripande legitima intresse, har du när som helst rätt att invända mot denna behandling med framtida effekt av skäl som uppstår från din specifika situation.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Vidare förbehålls ytterligare behandling om vi kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger deras intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att göra sådan reklam. Du kan utöva invändningen enligt ovan.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direkt marknadsföringsändamål. Om du vill göra invändningar mot insamling, bearbetning eller användning av dina data av Carboluxe i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser, kan du skicka ditt invändning via e-post, fax eller brev till följande kontaktuppgifter:

Carboluxe GmbH
Datenschutzbeauftragter
Johann-Philipp-Reis-Straße 4
55469 Simmern
E-mail: info@carboluxe.de

15. Lagring av personuppgifter

Längden på lagring av personuppgifter baseras på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning). Efter att tidsfristen har löpt ut raderas motsvarande data rutinmässigt under förutsättning att de inte längre är skyldiga att uppfylla eller inleda ett kontrakt och / eller att vi inte har något berättigat intresse av ytterligare lagring.

16. Ändringar av uppgiftsskyddsdeklarationen

Varning: Ingen varning utan föregående kontakt. Om det har inträffat ett fel kommer vi att korrigera det. Vi ber dig att göra oss medvetna om detta korrekt. Vi avvisar kostnaderna.

Carboluxe förbehåller sig rätten att när som helst ändra uppgiftsskyddsdeklarationen med avseende på tillämpliga dataskyddsbestämmelser, från och med april 2018.