Beter dan vanaf de fabriek:

Uitrustsets van carboluxe

Neem het zekere voor het onzekere:

Onze garantie kent geen compromissen

Wij geven u twee jaar volledige garantie

Als in de garantieperiode een defect zou ontstaan, vergoeden wij de kosten van de vervanging (tot maximaal 100,00 € netto per verwarmingsmat) en van de defecte onderdelen van de stoelverwarming.

Op de topproducten carboset Vario en carboset Quadro heeft u 10 jaar garantie op de verwarmingsmatten.

Uitgesloten zijn de elektrische en elektronische componenten zoals kabelset, schakelaar en regelelektronica. De 10 jaar garantie omvat de hierboven genoemde eerste 2 jaren volledige garantie. Daarna draagt u bij een defect uitsluitend de kosten voor het vervangen door een dealer – de betreffende verwarmingsmat ontvangt u kostenloos. Daar kunt u op vertrouwen.